Τεχνική ενημέρωση από Εκπροσώπους Αξιωματικούς του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ .ΑΚΤ. επί του Προσχεδίου Νόμου του ΥΠτΠ για την παροχή υπηρεσιών από ενόπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία προς τους Ναυτιλιακούς Συντάκτες

Τεχνική ενημέρωση από Εκπροσώπους Αξιωματικούς του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ .ΑΚΤ. επί του Προσχεδίου Νόμου του ΥΠτΠ για την παροχή υπηρεσιών από ενόπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία προς τους Ναυτιλιακούς Συντάκτες στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη

 

Κος ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ: Είμαι Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Πλοίαρχος Λ.Σ. Σαμπατακάκης Ηλίας. Γνωρίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα προσκληθήκατε και ανταποκριθήκατε να συμμετάσχετε σε μια τεχνική συζήτηση επί του προσχεδίου νόμου, την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία, το οποίο με πρωτοβουλία του ΥΠτΠ, έχει ήδη αποσταλεί για διαβούλευση στα συναρμόδια Υπουργεία. Θα παρακαλούσα τον Κλαδάρχη Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ Αρχιπλοίαρχο κ.Μπουμπόπουλο Γεώργιο, καθώς και τον Διευθυντή προγραμματισμού, οργάνωσης και νομοθεσίας του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. τον Πλοίαρχο κ.Βιδάλη Αντώνιο, να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση επί του προσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ.

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Σαμπατακάκη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Το πρώτο που θέλω να πω στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής παρουσίασης, είναι το ότι συζητάμε για ένα προσχέδιο και το τονίζω και το επισημαίνω αυτό, προκείμενου να διευκρινίσω ότι η ανάγκη και η σκοπιμότητα, αυτής της τεχνικής παρουσίασης, εκκινείται από το γεγονός ότι μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, φαίνεται ότι υπάρχει,  μια σύγχυση σε σχέση με το τι αφορά αυτή η πρωτοβουλία και που βρίσκεται. Τονίζω λοιπόν  ότι η συζήτηση μας αφορά ένα προσχέδιο και για το οποίο, η πρωτοβουλία ήρθε εξ’ αρμοδιότητος, η οποία ορίζεται από το νόμο από το ΥΠτΠ και ειδικότερα από το Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ένα προσχέδιο το οποίο έχει ήδη διαβιβασθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και Υπουργεία, προκειμένου να υπάρξει η διατύπωση των απόψεών τους.  Αυτό το οποίο, όταν θα προχωρήσουν οι καταστατικές, οι προβλεπόμενες διαδικασίες παρουσίασής του στο υπουργικό συμβούλιο και μετά και εντέλει στη Βουλή των Ελλήνων, σαφώς θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και σαφώς θα είναι και σε συνέχεια το αποτέλεσμα της ευρύτατης διαβούλευσης, η οποία θα υπάρξει ακριβώς γιατί έτσι προβλέπεται και έτσι πρέπει να γίνει θεσμικά. Μένοντας περισσότερο στην ουσία της κουβέντας αυτής και της επεξήγησης πιο πολύ των σημείων που περιέχονται σε αυτό το προσχέδιο προς διευκρίνιση, να τονίσω το εξής, ότι αυτή η παρουσίαση του προσχεδίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκληφθεί  ότι αντανακλά εμμονή στη θέση του  ΥΠτΠ   του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Απλά υπήρξε η ανάγκη να δοθούν κάποιες εξηγήσεις επί του τι έχει καταγραφεί σε αυτή την πρώτη εμφάνιση του προσχεδίου προς άρση παρεξηγήσεων και προς διευκρίνιση θεμάτων τα οποία, μετά τη δημοσιοποίησή του, έχουν τεθεί. Θυμάμαι, έχοντας παρακολουθήσει τη διαδικασία,  ότι ο συνάδελφος κ.Βιδάλης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης  του  ΥΠτΠ κ. Παπουτσή, έκανε μια παρουσίαση αυτού του προσχεδίου. Για τα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου έχουν υπάρξει ανακοινώσεις τύπου του Υπουργείου και στη φάση αυτή θα πω το εξής, ότι εφόσον και δεδομένου ότι τα θέματα της πειρατείας εκ του νόμου προβλέπεται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις, αναλήφθηκε η πρωτοβουλία σύνταξης αυτού του προσχεδίου στην αρχή, όπως γνωρίζετε και έχει ήδη ανακοινωθεί με μια απόφαση του κ. Υπουργού, ο οποίος συνέστησε μια Επιτροπή της οποίας μάλιστα είχα την τιμή να είμαι ο Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, μιας ολιγομελούς Επιτροπής, η οποία κατάρτισε ένα πρώτο κείμενο το οποίο αποτέλεσε σε πρώτη φάση, το αντικείμενο διαβούλευσης μέσα στο πλαίσιο του συνόλου των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αυτό το οποίο έχει δει τη δημοσιότητα, είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης, της δουλειάς της Επιτροπής και των απόψεων που διατύπωσαν οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου και έχει ληφθεί ακόμα υπόψη στη διαμόρφωση του προσχεδίου, σχετική αντίστοιχη διάταξης που απεστάλη από τον κ. Χρυσοχοΐδη και το οποίο μας διατέθηκε. Στη φάση αυτή θα πω το εξής, η πρώτη, αν μου επιτρέπεται έτσι να το πω, χοντρική διατύπωση είναι ότι το σύνολο των απόψεων και των θέσεων, που εμπεριέχονται στην πρόταση η οποία απεστάλη από τον ΥΠ.Α.Α.Ν, κ. Χρυσοχοΐδη, ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο που έχετε δει. Το ίδιο το προσχέδιο έχει και ένα κομμάτι περαιτέρω  για τον εξής λόγο, διότι όταν και αν ακολουθώντας τις διαδικασίες η Ελληνική πολιτεία αποφασίσει να θεσμοθετήσει το θέμα της παροχής υπηρεσίας από ενόπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία, δεν μπορεί να παραβλέπει ότι ειδικότερα για ότι αφορά την Ελλάδα και στην περιοχή που βρίσκεται σε σχέση με τη λεγόμενη περιοχή υψηλού κινδύνου για εμφάνιση φαινομένων πειρατείας, δεν μπορεί να παραβλέπει ότι  από τα νερά της, στην επικράτειά της, στα λιμάνια της, μπορούν να βρεθούν και πλοία υπό ξένη σημαία τα οποία θα έχουν μια ανάλογη κατάσταση, ότι έχουν ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, που σημαίνει και όπλα και μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος, δεν μπορεί να παραβλέπει αυτό το θέμα, για λόγους οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και για την εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, σε ένα πλαίσιο όπου η ύπαρξη όπλων, ακόμα και στην ελληνική επικράτεια, καταλαβαίνετε νομίζω όλοι,  ότι είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να αντιμετωπισθεί με την ίδια σοβαρότητα και σημασία που έχει. Τα βασικά στοιχεία του προσχεδίου που ετοίμασε το Αρχηγείο και τα οποία ελήφθησαν υπόψη ήταν ότι αφορά αυτή τη στιγμή στο διεθνές περιβάλλον για  το θέμα. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν για τον ορισμό και την έννοια της πειρατείας διεθνείς συμβάσεις, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα δεδομένα που υπάρχουν σε πολλές συζητήσεις που γίνονται, τόσο στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, στα πλαίσια της Ε.Ε. και πολύ περισσότερο στα πλαίσια του εξειδικευμένου διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, σαφώς αναφέρομαι στον Ι.Μ.Ο. Παράλληλα δεν μπορούσαμε να παραδούμε στο πλαίσιο ανάπτυξης και διαμόρφωσης του προσχεδίου, ότι το θέμα είναι δυναμικό, το οποίο πραγματικά διαμορφώνεται και εξελίσσεται και δεν μπορούσαμε, και αυτό αποδείχθηκε ότι και από το ίδιο το κείμενο του προσχεδίου αλλά και από τις μετέπειτα ενέργειες, να μη δούμε ότι το θέμα εμπλέκει πολλούς φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και πολλά Υπουργεία. Το ίδιο το προσχέδιο νόμου, αναφέρεται σε έκδοση εξουσιοδοτικών διατάξεων Κ.Υ.Α. και ρητά αναφέρει επειδή αναγνωρίζει την εμπλοκή τους, τους Υπουργούς Εξωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μπορώ να εξηγήσω για κάθε ένα από αυτά τα Υπουργεία την εμπλοκή τους. Αν θέλετε να αρχίσουμε από το ΥΠ.Α.Α.Ν. σαφώς αποτελεί ένα αντικείμενο που αφορά τη Ναυτιλία, τότε είναι αναγκαία η εμπλοκή του, το ΥΠ.ΕΞ. το οποίο ως γνωστόν παρακολουθεί το σύνολο των εξελίξεων και των διεθνών δράσεων σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για το σημαντικό, απαράδεκτο εγώ θα έλεγα, σύγχρονο φαινόμενο της πειρατείας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη, είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, η επιχείρηση ATALANTAη οποία δρα κατά της πειρατείας, ότι η Ελλάδα συμμετέχει με μονάδες του Π.Ν. οπότε σαφώς το εμπλέκει και οπωσδήποτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού το όλο θέμα αφορά την πιθανότητα, τη δυνατότητα χρήσης όπλων και την ανάγκη ότι για μια τέτοια σοβαρή ρύθμιση, δεν μπορεί παρά να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο σαφώς και όπως θα διαμορφωθεί και όπως αποφασισθεί στο τέλος, θα πρέπει αυτό να ακολουθείται κατά γράμμα για το λόγο όταν δεν ακολουθείται, πράγματι πρέπει στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης πολιτείας να υπάρχουν κυρώσεις και οι κυρώσεις είναι ποινικές. Αυτό και από μόνο του καταδεικνύει την ανάγκη εμπλοκής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που χειρίζεται τα σχετικά θέματα. Έχοντας πει αυτά για το συγκεκριμένο προσχέδιο, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το νιώθω ανάγκη να το τονίσω, η σημερινή τεχνική παρουσίαση δεν είναι υποστήριξή του, είναι εξήγησή του και δεν είναι υποστήριξή του γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, η οποία δεν είναι μόνο υποχρέωση είναι και αναγκαία και αυτός είναι και ο σκοπός. Μια διαβούλευση η οποία, λιγότερο ή περισσότερο, έχει ήδη αρχίσει με την δημοσιοποίηση του προσχεδίου. Θα ήθελα, έχοντας πει ότι το προσχέδιο αυτό έλαβε υπόψη του και το σχετικό κείμενο που δόθηκε από τον κ. Χρυσοχοΐδη, να αναφερθώ σε κάποιες συγκεκριμένες όχι διαφορές που έχει, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία που έχει και ενδεχόμενα να τα εξηγήσω κιόλας. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι,  ότι στο προσχέδιο αυτό, αποδίδεται ρητά σημασία στο τι γίνεται στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών για το θέμα. Κατά τη ρητή του διατύπωση, στην παρ.3 του άρθρου 1 του προσχεδίου, σαφώς αναφέρεται ότι η δυνατότητα  να υπάρχουν ένοπλοι ιδιώτες φρουροί στα εμπορικά πλοία, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπονται οι οδηγίες βέλτιστης διαχείρισης του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, που αυτή τη στιγμή ακολουθούνται. Το λέμε ξεκάθαρα και ρητά, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις, το προσχέδιο αναγνωρίζει ότι αυτή είναι μια βασική αρχή και αυτό έρχεται συμπληρωματικά. Παράλληλα στο ίδιο αυτό προσχέδιο, στις κατ’ εξουσιοδότησή του διατάξεις που είναι αναγκαίο να εκδίδονται, γιατί όπως είπα και προηγουμένως το θέμα έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική που διαμορφώνεται διαρκώς, για την έκδοση αυτών των εξουσιοδοτικών διατάξεων, το ίδιο το προσχέδιο υποχρεώνει τους Υπουργούς που εκδίδουν αυτές τις διατάξεις να λάβουν υπόψη τους τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κατά συνέπεια όχι μόνο παρακολουθεί, αλλά είναι σύμφωνο με τις διεθνές εξελίξεις και περιέχει και τέτοια διατύπωση, παραπέμπει σε αυτές ανά πάση στιγμή. Μια άλλη διαφοροποίηση, αν θέλετε να το πω, διαφορετική προσέγγιση που έχει είναι στο θέμα του από πού θα προέρχονται οι Εταιρείες οι οποίες θα παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Δεν θέτει κανένα περιορισμό, απλά ορίζει ότι και βέβαια τέτοιες Εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. γίνονται δεκτές οπωσδήποτε και από κει και πέρα, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι θα διαφυλάσσονται για λόγους εθνικής ασφάλειας και για να αποφευχθεί η διασάλευση διεθνών σχέσεων της χώρας, δίνει την δυνατότητα στον ΥΠτΠ, με σύμφωνη γνώμη εμπλεκόμενων Υπουργών, να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και Εταιρείες από άλλες χώρες, αλλά υπό ένα πλαίσιο που μπορεί να εξασφαλίζει αυτά τα δεδομένα στα οποία αναφέρθηκα και προηγουμένως. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει προβλέψει το προσχέδιο που ετοιμάσθηκε από το Αρχηγείο είναι το εξής. Λόγω της δυναμικής του θέματος, ότι ακόμα και όταν ένα πλοίο μπορεί να έχει την άδεια να έχει ενόπλους και τους έχει, και βρίσκεται στην περιοχή όπου προβλέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, οι οποίες τονίζω, σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο θα είναι υπηρεσίες άμυνας σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν είναι υπηρεσίες επιθετικές, είναι υπηρεσίες αποτρεπτικές. Γιατί? Γιατί ο σκοπός είναι πραγματικά στα πλαίσια του καταστατικού χάρτη της χώρας, για προστασία της ανθρώπινης ζωής, για ένα περιβάλλον εργασιακό ασφαλές, για την προστασία της περιουσίας. Προβλέπεται λοιπόν ότι ακόμα και την περίπτωση που θα υπάρχουν ένοπλοι φρουροί επάνω και ακόμα μπορεί το πλοίο  να πλέει σε περιοχή η οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα όπλα, να υπάρχει δυνατότητα  με εντολές οι οποίες θα δίνονται, να αποτρέπεται η χρήση των όπλων παρόλο που έχει άδεια. Και αυτό γιατί ακριβώς όπως αναφέρθηκε η διαδικασία, το θέμα έχει τεράστια δυναμική και οι εξελίξεις μπορούν  ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες που θα έρθουν για την όλη κατάσταση στην περιοχή, πραγματικά να αναγκάζουν να ληφθεί το μέτρο παρόλο που έχεις την άδεια, δεν θα κάνεις χρήση όπλων. Αυτή η εντολή μπορεί να δοθεί και από στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες δρουν στην περιοχή, όταν οι στρατιωτικές αυτές μονάδες ξέρουν ότι έχουν αναληφθεί άλλες διαδικασίες δράσης και αντιμετώπισης. Θεωρήσαμε αναγκαίο και το προβλέψαμε και υπήρξε αυτή η πρόβλεψη. Ένα άλλο στοιχείο, επιτρέψτε μου να πω, όχι διαφορετικό αλλά επιπρόσθετο σε σχέση με την πρόταση που μας δόθηκε από τον κ.ΥΠ.Α.Α.Ν. είναι το κομμάτι που αφορά τα δικαιώματα των ναυτικών. Καταρχήν ρητά ορίζει το προσχέδιο που εμείς παρουσιάσαμε, ότι αυτοί οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί, δεν είναι μέλη του πληρώματος, ούτε ναυτικοί. Δεν χρειάζονται απογραφή, κατοχή αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, δεν διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν το πλήρωμα αλλά παράλληλα προβλέφθηκε και το εξής, στη βάση των εγγράφων που είχαμε και από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ότι θεωρούν σκόπιμο το να παρέχεται, στο πλαίσιο μιας ανάλογης πρωτοβουλίας που  θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο να προωθηθεί, η δυνατότητα χρήσης ενόπλων ιδιωτών φρουρών και αυτό θα γίνεται και βέβαια όταν το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο ο πλοιοκτήτης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί και το πλήρωμα. Στο πλαίσιο αυτό, για το λόγο αυτό, στο προσχέδιο που παρουσιάσαμε, δίνεται το δικαίωμα στο ναυτικό ο οποίος επί του πλοίου για οποιοδήποτε λόγο αισθάνεται «άβολα» από μια τέτοια κατάσταση στο πλοίο,  να έχει το δικαίωμα να παλιννοστηθεί με έξοδα του πλοιοκτήτη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει στην πρόταση του ΥΠ.Α.Α.Ν. είναι η πρόβλεψη για την καταβολή ενός τέλους. Καταρχήν να πω το εξής, στο βαθμό και στο μέτρο που κι εγώ ο ίδιος προσωπικά ενημερώθηκα από τα Μ.Μ.Ε. για σχόλια που υπήρξαν σε σχέση με αυτή την πρόβλεψη, να πω ότι θεωρώ ότι σε καμιά περίπτωση τουλάχιστον η γραμματική ερμηνεία των όσων είναι καταγεγραμμένα, δεν μπορεί να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το τέλος το οποίο έχει ορισθεί, δεν μπορεί να συσχετισθεί με τον αριθμό των ενόπλων, ότι δεν είναι πολλαπλασιαστικό που πολλαπλασιάζεται το ποσό το οποίο προβλέπει επί έναν, δύο, τρεις, επί 6 ενόπλους εάν εξαντληθεί το σύνολο των ενόπλων που μπορούν να  επιβαίνουν αλλά, είναι ένα τέλος που αφορά αυτή κάθε αυτή την έκδοση της άδειας. Να πω και κάτι  άλλο, ότι το τέλος αυτό προβλέφθηκε υπέρ ενός φορέα ο οποίος ουσιαστικά θα νομοθετηθεί, αναμένεται να νομοθετηθεί στο άμεσο μέλλον με την προώθηση του σχεδίου νόμου για την διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, όπου από ότι ξέρω κ.Βιδάλη αναμένεται εντός των προσεχών ημερών το σχέδιο αυτό να προωθηθεί, είναι στα τελικά του στάδια, αυτό το σχέδιο. Να σημειώσω λοιπόν ότι αυτό το τέλος, η ιδέα ήταν να καταβάλλεται υπέρ αυτού του φορέα της ελληνικής υπηρεσίας της διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων, μιας υπηρεσίας η οποία συστήνεται για ένα και μόνο λόγο, για να διερευνά ναυτικά ατυχήματα. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, όσα μέτρα και να ληφθούν στη Ναυτιλία και παγκοσμίως, λαμβάνονται με σκοπό να μη γίνονται ναυτικά ατυχήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται όμως. Γι’ αυτό και αυτή η πρωτοβουλία  της Ε.Ε. για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων , που ψηφίζεται μεθαύριο και αποτελεί μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας. Όποτε η ιδέα ήταν η εξής ότι ουσιαστικά αυτό το τέλος έρχεται να ενισχύσει μια υπηρεσία η οποία θα δρα για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων όχι προς απόδοση ποινικών ή άλλων ευθυνών αλλά ένας είναι ο σκοπός μιας τέτοιας υπηρεσίας, η διερεύνηση του ναυτικού ατυχήματος για να δει κανείς τι έφταιξε προκειμένου να λάβει μέτρα ώστε για  τον ίδιο λόγο να μη ξαναγίνει ατύχημα. Ουσιαστικά αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι αυτό το τέλος, μέσω της λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, εύχομαι να είναι αχρείαστη, αλλά όταν θα λειτουργήσει θα λειτουργεί ουσιαστικά, θα γυρίσει πίσω στη Ναυτιλία. Γιατί? Γιατί για το λόγο για τον οποίο θα λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, η οποία ενισχύεται με αυτό το τέλος, είναι στο τέλος της ημέρας να ενισχυθεί η Ναυτιλία, να ληφθούν μέτρα για την προάσπιση του ανθρώπινου παράγοντα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Νομίζω ότι ακόμα ένα σημείο στο οποίο εγώ κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ είναι να επαναλάβω σημεία τα οποία έχει επιπρόσθετα το προσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε από το ΥΠτΠ σε σχέση με την αντίστοιχη διατύπωση που είδαμε στο έγγραφο που περιήλθε από τον Υπουργό τον κ. Χρυσοχοΐδη. Ήταν ανάγκη να ρυθμιστούν όπως είπα επειδή θα υπάρχουν και πλοία υπό ξένη σημαία στην ελληνική επικράτεια, που σημαίνει ελληνικά χωρικά ύδατα και ελληνικά λιμάνια, πλοία υπό ξένες σημαίες με ένοπλους ιδιώτες και όπλα, να ρυθμιστούν τα θέματα των υποχρεώσεων όταν επάνω σε ένα τέτοιο πλοίο υπάρχουν όπλα. Όλη η πρόθεση, όλη η προσπάθεια στην κατάρτιση αυτού του προσχεδίου ήταν να καταδείξει ότι το θέμα όπλα επάνω στα πλοία είναι σοβαρό  και πρέπει πραγματικά να εξεταστούν όλες οι πτυχές του οι οποίες είναι και πολλές και δύσκολες και πραγματικά αυτό που υπάρχει ανάγκη και αναδεικνύεται είναι η συμβολή και η διαβούλευση και πλουραλισμός των απόψεων μπορεί να το κάνει καλύτερο. Το προσχέδιο λοιπόν σαφώς προβλέπει προκειμένου  να ταυτίζεται με τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου για τη θάλασσα, για το Δίκαιο της θάλασσας και προκειμένου να ταυτίζεται προς τις διατάξεις της αβλαβούς διέλευσης όπου όρος για να υπάρχει το καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης είναι να μην αισθάνεται απειλή το παράκτιο κράτος, σαφώς προβλέπει την γενική απαγόρευση της χρήσης όπλων εντός της ελληνικής επικράτειας από τα πλοία. Γιατί εμείς δεν έχουμε φαινόμενα πειρατείας, φαινόμενα τα οποία αποτέλεσαν το λόγο αυτής της ενέργειας και τέτοιας πρωτοβουλίας.  Για το θέμα των ποινικών κυρώσεων, αναφέρθηκα και προηγουμένως, πραγματικά δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σας μετά για όποια ερώτηση θέλετε και να τονίσω άλλη μία φορά γιατί πραγματικά αξίζει,  τη δυναμική του θέματος και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το προσχέδιο που παρουσιάστηκε αντανακλάται όχι μόνο η δυναμική του θέματος αλλά και η προσήλωση στα διεθνή δρώμενα στον τομέα, προσήλωση μέσω της σαφούς αναφοράς και είναι η πρώτη φορά  που υπάρχει σαφής αναφορά σε κείμενο νομικό για την εφαρμογή των οδηγιών του Ι.Μ.Ο. για την βέλτιστη διαχείριση που αντανακλά στα περιστατικά πειρατείας και την τελευταία έκδοση την έχω στα χέρια μου και παράλληλα την υποχρέωση, εκ του νόμου, υποχρέωση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων που είναι αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο που αναπτύσσεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και είμαστε υποχρεωμένοι να τις λάβουμε υπόψη όπως  διαμορφώνονται κάθε φορά. Τελειώνω λέγοντας το εξής ότι αν αναρωτηθεί κανείς είναι αυτό το προσχέδιο απάντηση στην πειρατεία? Είναι αυτονόητο πως όχι. Η πειρατεία όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και δυστυχώς εξελίσσεται στην κρίσιμη περιοχή, δεν είναι υπόθεση ενός κράτους, είναι υπόθεση της Διεθνούς Κοινότητας και βέβαια το προσχέδιο δεν είναι απάντηση στην πειρατεία. Απλά είναι η απάντηση, η απάντηση που έπρεπε  πλέον να δοθεί υπό το φως των εξελίξεων όπως υπάρχουν, εξελίξεων οι οποίες να σημειώσω ότι ακόμα και στο πλαίσιο του Ι.Μ.Ο. έχει μπει το θέμα και έχουν δοθεί οδηγίες για την επιβίβαση ενόπλων ιδιωτών φρουρών, ιδιωτών το τονίζω, στα πλοία. Και βέβαια δεν είναι σχετική απάντηση  αυτή και ούτε μπορεί αυτή η απάντηση να δοθεί   στην πειρατεία από ένα κράτος όμως είναι μια ανάγκη, μια ανάγκη καταστατική, για τη προστασία ανθρώπων που εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου είναι εν δυνάμει θύματα και για την προστασία της περιουσίας .Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

 

Κος ΒΙΔΑΛΗΣ: Κύριε Κλαδάρχα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά έχουν καλύψει πλήρως αυτά τα οποία θέλαμε σαν Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος,   σαν εκπρόσωποι του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος να εξηγήσουμε σε ότι αφορά την παρουσίαση του προσχεδίου νόμου. Απλώς εγώ θα ήθελα διαδικαστικά να προσθέσω δύο πράγματα που αφορούν ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται  από τώρα μέχρι την ψήφιση αυτού του προσχέδιο και την κατάληξή του στην Βουλή των Ελλήνων. Επειδή έμαθα κάπου ενδεχομένως βγήκε στα ΜΜΕ ότι την Πέμπτη θα κατατεθεί ή θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο προσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τον απλό λόγο ότι μόλις την προηγούμενη Πέμπτη δόθηκε προς διαβούλευση στα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, επομένως ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση, απόψεις, θέσεις, τοποθετήσεις των υπολοίπων Υπουργείων για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα κείμενο έτοιμο από πλευράς ενδοκυβερνητικής διαβούλευσης να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν τελειώσει αυτή  η ενδοκυβερνητική διαβούλευση θα μπει στο Υπουργικό Συμβούλιο σαν πρώτη ανάγνωση, ακολούθως θα υπάρξει η επίσημα θεσμοθετημένη διαβούλευση όπου πλέον το σχέδιο νόμου τότε θα δοθεί μέσω του opengov. ελεύθερα προς όλους τους ενδιαφερόμενους φυσικά, νομικά πρόσωπα , φορείς, τους πάντες σε ένα ικανό χρονικό διάστημα, σε ένα ικανό χρονικό πλαίσιο να τοποθετηθούν, να πουν τις απόψεις τους είτε επί του συνόλου είτε επί συγκεκριμένων διατάξεων που τότε θα έχουν περιληφθεί, μετά την ομαδοποίηση των απόψεων που θα έρθουν από τα Υπουργεία. Αυτή η διαβούλευση θα κλείσει, θα βγει μία συγκεκριμένη έκθεση διαβούλευσης, πολύ εμπεριστατωμένη, λεπτομερειακή που θα περιλαμβάνει όλες τις απόψεις που τέθηκαν κατά σύνολο καικατά άρθρο. Η έκθεση δημόσιας διαβούλευσης μαζί με το σχέδιο νόμου το οποίο εκείνη τη στιγμή πάλι θα διαμορφωθεί ανάλογα με το αν αυτές οι απόψεις έχουν ή μπορούν να ενσωματωθούν  θα τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως να μπει πλέον στην κανονική, κυρωτική  του διαδικασία  δηλαδή στη Βουλή των Ελλήνων. Θα ακολουθήσουν, στην κυρωτική διαδικασία, η πρώτη και η δεύτερη ανάγνωση από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ακολούθως θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Κος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ):Που εμφανίζεται η πρόταση της Ε.Ε.Ε. στο προσχέδιο αφού δεν φαίνεται στο σχέδιο διάταξης του ΥΠΑΑΝ;

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ:Εξήγησα ότι η αντανάκλαση αυτής της διατύπωσης είναι στην παροχή του δικαιώματος στους ναυτικούς να μην ακολουθήσουν το πλοίο. Η αντανάκλαση αυτού είναι στο δικαίωμα που δίνεται στο ναυτικό να ζητήσει να μη συνεχίσει το ταξίδι και να έχει το δικαίωμα παλιννόστησης με έξοδα του πλοιοκτήτη.

 

Κα ΖΥΜΑΡΗ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ):Πρώτον, το κόστος ποιον θα επιβαρύνει, τις Εταιρείες ή το Κράτος; Δεύτερον, αν μπορείτε να μας φέρετε τις σχετικές οδηγίες του IMO που προβλέπουν αυτό, δηλαδή την επιβίβαση ενόπλων φρουρών στα πλοία και  τρίτον, την άποψη των ναυτεργατών την έχετε πάρει και πως ενσωματώνεται αυτή μέσα στο προσχέδιο αφού είναι αντίθετοι;

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ:Σαφώς το κόστος των ενόπλων ιδιωτών, θα βαρύνει τον πλοιοκτήτη ο οποίος θα έρθει να ζητήσει την άδεια.

 

Κα ΖΥΜΑΡΗ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ):Πέρα από το τέλος..

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ:Πέρα από το τέλος. Το κόστος βαρύνει τον πλοιοκτήτη ως κόστος παροχής υπηρεσιών, οι ιδιώτες φρουροί παρέχουν μια υπηρεσία. Για πόσο; Για όσο χρόνο θα μείνουν πάνω στο πλοίο, παρέχοντας υπηρεσίες και διαθέτοντας εξοπλισμό. Βαρύνει σαφώς τον πλοιοκτήτη. Πουθενά δεν νομίζω ότι από το προσχέδιο δεν μπορεί να εξαχθεί τίποτα διαφορετικό. Ένα δεύτερο νομίζω ότι το σύνολο των οδηγιών που έχουν αναπτυχθεί και εκδοθεί από το Ι.Μ.Ο. υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Μ.Ο. αλλά νομίζω ότι μπορούν να διατεθούν μέσω του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Επί του προσχεδίου όπως είπε και ο κ.Βιδάλης μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  Πρωτοβουλίες ανάλογες με αυτή γνωρίζω ότι έχουν αναληφθεί και από άλλα κράτη, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί και αυτές υπόψη κατά την κατάρτιση και επεξεργασία του προσχεδίου.  

Κα ΠΡΙΦΤΗ (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ):  

Κατά πρώτον, αν έχετε πρόσφατα στοιχεία να μας πείτε για ποιες άλλες χώρες τουλάχιστον σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωσης ισχύει το ίδιο ή ανάλογο καθεστώς , πρώτη ερώτηση.

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ :Απ΄ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ανάληψη πρωτοβουλίας ετοιμάζεται στην Κύπρο, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρω ότι χώρες όπως η Ολλανδία εξετάζουν το θέμα και ότι στη Γερμανία υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και νομίζω  ότι λιγότερο ή περισσότερο η λογική της ανάπτυξης τέτοιων πρωτοβουλιών συζητήθηκε και πρόσφατα στην ομάδα επαφής για την πειρατεία στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών.

 

Κα ΠΡΙΦΤΗ (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ):  

Δηλαδή, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για να εφαρμόζει  δηλαδή είναι ενδεχομένως στο ίδιο στάδιο που είμαστε και εμείς, κάποιο προσχέδιο νόμου και συζητήσεις

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ :Ξέρω ότι  η Νορβηγία έχει υιοθετήσει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αλλά εσείς είπατε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε σας λέω πως ξέρω ότι η Νορβηγία έχει σε ισχύ τέτοια διάταξη.

 

Κα ΠΡΙΦΤΗ (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ):  

Ακόμα μία διευκρίνιση θα ήθελα. Επειδή αναφέρετε ότι η άδεια θα εκδίδεται για πλοία τα οποία πλέουν σε περιοχές  όπου υπάρχει  κίνδυνος. Αυτό σημαίνει ότι στην άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο πλου  πλοίου.

 

Κος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ:Η έκδοση άδειας, προϋποθέτει μία αίτηση, αίτηση του πλοιοκτήτη, στην οποία σαφώς αναφέρεται ότι η εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου  το υποχρεώνει να περάσει από αυτές, όπως λέγονται τώρα, τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να πω όμως το εξής. Ευχαριστώ πραγματικά που μου δίνετε την ευκαιρία και θεωρώ ότι ήταν παράλειψή μου που δεν το ανέφερα προηγουμένως, ότι η διαδικασία έκδοσης της άδειας, δεν είναι απλά ένα χαρτί στο οποίο θα λέει «Δώστε μου την άδεια» αλλά θα είναι και στο πλαίσιο υποβολής μιας αξιολόγησης πραγματικού κινδύνου που υπάρχει έτσι ώστε να αντανακλά πράγματι τις συνθήκες που υπάρχουν σε σχέση με το πλοίο και την περιοχή.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL