Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – Σχέδιο Π.Δ. «Καταστάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Συνέχεια ενημέρωσης του Δ.Τ. ημερομηνίας 24-11-2011:

Μετά την υπογραφή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή έχει αποσταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός κ. Χρήστος Παπουτσής κατά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου.

Ειδικότερα με το σχέδιο Π.Δ. «Καταστάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» ρυθμίζονται τα εξής:

·        Καθορίζεται η αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εναρμονισμένη με την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, κατά τρόπο ταυτόσημο με τα όσα ισχύουν  για τα λοιπά Σώματα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά επίσης προσδιορίζονται οι συνέπειες που απορρέουν  από την κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

·        Ρυθμίζεται η κατάσταση  της υπηρεσίας γραφείου για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο κρίνεται ως μη ικανό για εκτέλεση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, πλην εκείνης του γραφείου. Για πρώτη φορά καθορίζονται προσωποπαγείς θέσεις σε  γραφική υπηρεσία του εν λόγω προσωπικού με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

·        Για πρώτη φορά θεσπίζεται η κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο καθίσταται ανίκανο για εκτέλεση οιασδήποτε υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής. 

·        Προσδιορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση αργίας. Οι ποινές της αργίας με πρόσκαιρη παύση και προσωρινή απόλυση έχουν καταστεί συγκεκριμένες.

·        Αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εφεδρεία, καθώς και η διαδικασία ανάκλησης εξ εφεδρείας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του σχεδίου Π.Δ. που βρίσκεται στο Συμβoύλιο Επικρατείας για επεξεργασία.

Κατηγορία:


Wildcard SSL