ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τόπος παράβασης: 
ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 11/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:30 , στο Λιμένα Βασιλικών Β. Εύβοιας, διαπιστώθηκε ότι: « ο ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Κων/νου διακινούσε ποσότητα νωπών αλιευτικών προιόντων (Κολιός) περί τα είκοσι (20) κιλά με το υπό την ιδιοκτησία του αριθ. ΧΑΕ 4063 ΙΧ Φ/Γ αυτοκίνητο χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης».

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL