Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.3409/2005(α'273), όπως ισχύει με τίτλο "Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις"

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) συστήνεται Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), όπως ισχύει με τίτλο "Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις".

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL