Διοικητικές κυρώσεις για παράνομες ναυλώσεις σε Ε/Π -Τ/Ρ πλοία στην Ερμιόνη

 Διοικητικές κυρώσεις για παράνομες ναυλώσεις σε Ε/Π -Τ/Ρ πλοία στην Ερμιόνη
 
Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Ερμιόνης, στα Ε/Π-Τ/Ρ σκάφη ''ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ'' Ν.Π. 9075 και ''ΠΑΝΦΙΛΟ'' Ν.Π. 11507.
 
Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο στελεχών του Λιμεναρχείου Ναυπλίου στο λιμένα Ερμιόνης, διαπιστώθηκε ότι και στα δύο σκάφη είχε επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων χωρίς αυτή να προβλέπεται στα από 11/08/2018 και 14/07/2018 αντιστοίχως ναυλοσύμφωνά τους και χωρίς να αποτυπώνεται ως όρος της ναύλωσης, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν και αποβιβαστούν, καθώς και την αναγραφή των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης τους, κατά παράβαση για αμφότερες τις περιπτώσεις, του Ν.4256/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
            

 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL