Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την  τεχνική αξιολόγηση επισκευής κύριου εξαρτήματος ηλεκτροπτικού συστήματος (FLIR) εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου  νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΜ στα εξής τηλέφωνα: 2102402222, 2108231393 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την τεχνική αξιολόγηση επισκευής κύριου εξαρτήματος ηλεκτροπτικού συστήματος (FLIR) εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 19–10–2018 και ώρα 10:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 608  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές ΥΕΜ564.13 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL