Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών προς κάλυψη αναγκών του κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΛΕΣΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

α) Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών κυλικείου Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ' στο τηλέφωνο 2131371300 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την 24-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 200 στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2.

Κατηγορία:


Wildcard SSL