Παράνομη επαγγελματική αλιεία από Α/Κ σκάφος στο Ηράκλειο

Παράνομη επαγγελματική αλιεία από Α/Κ σκάφος στο Ηράκλειο

 

 

Στο πλαίσιο διενέργειας αλιευτικής επιθεώρησης στο λιμένα Ηρακλείου, από στελέχη του γραφείου Αλιείας της οικείας Λιμενικής Αρχής,  διαπιστώθηκε ότι επί Ε/Π – Α/Κ σκάφους, δεν υφίστατο ημερολόγιο αλιείας σε ηλεκτρονική μορφή, δεν είχαν καταγραφεί σε αυτό τα προβλεπόμενα δεδομένα και δεν είχαν διαβιβαστεί αυτά, μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από τον κατάπλου του σκάφους στον λιμένα, κατά παράβαση του άρθρου 15 Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 Κανονισμού (ΕΕ) 404/2011.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των  προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκε το σύνολο των αλιευμάτων, ήτοι εκατόν ογδόντα δύο κιλά και εξακόσια γραμμάρια (182,6kgr) αλιεύματα, τα οποία στη συνέχεια εκποιήθηκαν με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

  Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr.

Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL