Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας  για την κάλυψη αναγκώνΥπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΝΕΡ στο τηλέφωνο: 2131374218 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας  για την κάλυψη αναγκώνΥπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών» μέχρι και την 29–10–2018 και ώρα 11:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.12  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές625.63 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL