Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια σταθερών και φορητών υπολογιστών και οθονών.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #5.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%  και νόμιμων κρατήσεων).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. Γ΄ στα  εξής τηλέφωνα : 213137106  και 2131371116, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια σταθερών και φορητών υπολογιστών και οθονών» μέχρι και την  20–11–2018   και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 245 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL