Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση αίθουσας για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων» .

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.. Β΄ στα  εξής τηλέφωνα : 213 137 4587/4271/4584, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την μίσθωση αίθουσας για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος» μέχρι και την 03–01–2019 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 454 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL