Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [(ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή


Wildcard SSL