Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών απεμπλοκής ξένων αντικειμένων (σχοινιών, διχτυών, νάιλον κ.α.) από τις έλικες, άξονες, αναρροφήσεις για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά από ιδιωτικό συνεργείο υποβρύχιων εργασιών για την χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2019 έως και 31/12/2019.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την ανάθεση εργασιών απεμπλοκής ξένων αντικειμένων (σχοινιών, διχτυών, νάιλον κ.α.) από τις έλικες, άξονες, αναρροφήσεις για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά από ιδιωτικό συνεργείο υποβρύχιων εργασιών έτους 2019» μέχρι και την 31/01/2019 και ώρα 10:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν  στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.  

Κατηγορία:


Wildcard SSL