Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών προς κάλυψη αναγκών του αυτόματου πωλητή που πρόκειται τοποθετηθεί στο εστιατόριο της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΛΕΣΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
α) Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών του αυτόματου πωλητή του εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ' στο τηλέφωνο 2131371300 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την 07-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 200 στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2.

Κατηγορία:


Wildcard SSL