Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ειδών υπόδησης προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προϋπολογισμού εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #63.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και τον πίνακα που ακολουθεί.

 
Ημ/νία : 14 – 03 – 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη - Τεχνικές Προδιαγραφές4.03 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL