Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την : (α) συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη, παρακείμενου πύργου, περιφερειακού  κτιρίου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. που βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά και περιφερειακού κτιρίου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. που βρίσκεται επί της οδού Τσαμαδού και Υψηλάντους 109, στον Πειραιά, και (β) για την προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24)  πυροσβεστήρων προς κάλυψη αναγκών Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #3.250,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων) και επιμερίζεται σε #2.500,00€#, για την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων και σε #750,00€#, για την προμήθεια πυροσβεστήρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στο εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την : (α) συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη, παρακείμενου πύργου, περιφερειακού  κτιρίου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. που βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά και περιφερειακού κτιρίου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. που βρίσκεται επί της οδού Τσαμαδού και Υψηλάντους 109, στον Πειραιά, και (β) για την προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24)  πυροσβεστήρων προς κάλυψη αναγκών Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά» μέχρι και την 13–03–2019 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL