Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών εξάρμωσης – συντήρησης – επισκευής – στεγανοποίησης – άρμωσης τελικών αξόνων κυρίων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ – 413 υπαγωγής Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.500,00€#, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στο τηλέφωνο: 2105565581 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών εξάρμωσης – συντήρησης – επισκευής – στεγανοποίησης – άρμωσης τελικών αξόνων κυρίων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ – 413 υπαγωγής Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» μέχρι και την 19–04–2019 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο του Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές769.29 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL