Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών εξάρτησης προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.180,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα: 2131374405 & 2131374406  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ειδών εξάρτυσης προς κάλυψηαναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» μέχρι και την 22–04–2019 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL