Άσκηση Εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων Ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΜΑΪΟΥ 2019

 
Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεξαχθούν
στη χώρα μας στις 26 Μαΐου 2019, ενώ η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων, που διαμένουν ή
θα βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα
που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, ή
και σε χώρους άλλων ελληνικών αρχών και υπηρεσιών της αλλοδαπής κλπ, σύμφωνα με τα όσα
ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1427/1984.
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL