ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ευθύμιος του Ηλία
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:05 σε εκτέλεση της με αριθ. Πρωτ. 2132.17-6/578/18-04-2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως ιχθυέμπορος, διακίνησε - πούλησε ιχθύες προς την κα. ΚΥΡΙΑΖΗ Ευαγγελία πωλητής Λαϊκών αγορών με διεύθυνση Μικράς Ασίας 05 Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το αριθμ.: ΚΤΔ001572/19-04-2019 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: α) την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει»

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL