Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής μέσω πρακτορείου ειδήσεων των Δελτίων Τύπου του Υπουργείου, των δηλώσεων του κ. Υπουργού και των Ανακοινώσεων Τύπου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε όλες τις εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, σε περιφερειακές εφημερίδες, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ έως και την 31-12-2019. 

2.Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #7.500,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΡ. ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων  στο  εξής τηλέφωνο : 213-1374259, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αποστολής μέσω πρακτορείου ειδήσεων των Δελτίων Τύπου του Υπουργείου, των δηλώσεων του κ. Υπουργού και των Ανακοινώσεων Τύπου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε όλες τις εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, σε περιφερειακές εφημερίδες, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ έως και την 31-12-2019» μέχρι και την  22–05–2019 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές233.32 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL