Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου Μέλους της Επιτροπής (α) παρακολούθησης – παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών άνω των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL