Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης τριών (03) στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως χειριστών ΣμηΕΑ (Drone). 

2.Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #2.499,00€# απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.  στο  εξής τηλέφωνο : 213-1371547, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης τριών (03) στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως χειριστών ΣμηΕΑ (Drone)» μέχρι και την  10–06–2019 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 310  του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL