Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου ποιότητας ο οποίος θα αναλάβει την προπαρασκευή, την προετοιμασία και την υποστήριξη της Ομάδας της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν..

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΚΝ)  στα εξής τηλέφωνα: 2131374624 & 2131371243  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου ποιότητας ο οποίος θα αναλάβει την προπαρασκευή, την προετοιμασία και την υποστήριξη της Ομάδας της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν.» μέχρι και την 14–06–2019 και ώρα 14:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο 145 κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL