Ανακοίνωση υποψηφίων Κατάλληλων από Α.Ν.Υ.Ε. την 10-07-2019

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι μετά την παραπομπή τους στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) την 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών.

Κατηγορία:


Wildcard SSL