Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.980,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.  στα τηλέφωνα: 2109819548 και 2109852133 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.» μέχρι και την 13–09–2019 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., Παραλία Αγίου Κοσμά, Ελληνικό όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL