Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών του Εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΛΕΣΧΗ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

α) Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ' στο τηλέφωνο 2131371300 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 200Α στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2.

Κατηγορία:


Wildcard SSL