Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2019 μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετρ

Ανοικτός, δημόσιος, διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών των συνημμένων στην παρούσα ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετραετούς διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β΄ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1- Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 407 – τηλ:(003)2131371254 και (003)2131374260], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL