Πρόθεση Ανάθεσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής για την παροχή γεύματος στις 18/10/2019 προϋπολογισμού έως 500,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).


Wildcard SSL