Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Η Χριστιάνα Καλογήρου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού.

Έχει εργαστεί επί 20ετία στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εκπονήσει μελέτες και επιστημονικές εργασίες στον τομέα της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες, για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, θαλάσσιας οικονομίας, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και θέματα που αφορούν στη σύγχρονη γυναίκα.

Το 2004 εκλέχθηκε βουλευτής του νομού Λέσβου. Το 2012 ανέλαβε τη θέση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το 2014 εκλέχθηκε Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Τώρα είναι Γενική Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατηγορία:


Wildcard SSL