Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την (α) προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενών αποθήκευσης νερού και σύνδεση με το υπάρχον μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π-Μ, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων Ευρώ #66.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%),και (β) προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος  πυρασφάλειας στην Α.Ε.Ν. Καλύμνου, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #8.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

Ημ/νία : 1911–2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL