Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακής Γραμμής με σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για συμβάσεις ενός έτους και μέχρι 31/10/2023 για συμβάσεις ισχύος τετραετούς διάρκειας

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL