Τροποποιητικός πίνακας δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 01/11/2020-31/10/2021 (Ορθή επανάλληψη)

Tροποποιητικός πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2020 έως 31-10-2021, με ορθή επανάληψη ως προς τους Α/Α αριθμούς 45 και 52.

Κατηγορία:


Wildcard SSL