Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
- Τρεις (03) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας
 
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL