Υπογραφή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Εμμανουήλ Όθωνα, οκτώ (08) αποφάσεων για τη διενέργεια – διακήρυξη διαγωνισμών από την Διεύθυνση Προμηθειών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού 15,6 εκ. ευρ

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Εμμανουήλ Όθωνας, υπέγραψε σήμερα για την διενέργεια – διακήρυξη οκτώ (08) διαγωνισμών από την Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής συνολικού προϋπολογισμού 15,6 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Οι διαγωνισμοί μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

α) την προμήθεια έξι (06) παράκτιων περιπολικών σκαφών θαλάσσιας επιτήρησης προυπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ,

β) την προμήθεια δύο περιπολικών οχημάτων (4Χ4) με ειδικό εξοπλισμό και δέκα (10) περιπολικών δικύκλων,

γ) την προμήθεια εξοπλισμού για την Επισκευαστική Βάση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

δ) την αναβάθμιση πλοίων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και

ε) τις εργασίες συντήρησης – επισκευής – δεξαμενισμού των Αντιρρυπαντικών πλωτών μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. .

Η χρηματοδότηση  των διαγωνισμών αυτών θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό της  από την απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013» και το Πράσινο Ταμείο.

Επιπλέον, ζητήθηκε από την φυσική ηγεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής η τάχιστη ανάληψη των σχετικών ενεργειών για την επιτυχή τελεσφόρηση των διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών, αφού ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των μέσων του Αρχηγείου αποτελούν πάγιο αίτημα των στελεχών του καιτον απαραίτητο παράγοντα για τον αναβαθμισμένο, σύγχρονο ρόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατηγορία:


Wildcard SSL