Συνέχεια ενημέρωσης αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάσχεση καπνικών προϊόντων στη Μυτιλήνη την 13-11-2020 στη Σάμο την 18-11-2020 και στο Ηράκλειο την 23-11-2020 – Διακομιδές ασθενών – Ανεύρεση νεκρού δελφινιού

Συνέχεια ενημέρωσης αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάσχεση καπνικών προϊόντων στη Μυτιλήνη την 13-11-2020 στη Σάμο την 18-11-2020 και στο Ηράκλειο την 23-11-2020  – Διακομιδές  ασθενών – Ανεύρεση νεκρού δελφινιού
 
Συνέχεια ενημέρωσης:
Αναφορικά με τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στη Μυτιλήνη την 13-11-2020, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (337,11€).
 
Επίσης, αναφορικά με τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στη Σάμο την 18-11-2020, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο ποσό δύο χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (2.057,43€).
 
Τέλος, αναφορικά με τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στο Ηράκλειο την 23-11-2020, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.367,65€).
 
*****
 
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν πρώτες πρωινές και μεσημβρινές ώρες σήμερα οι παρακάτω διακομιδές ασθενών οι οποίες έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: 
-68χρονης, από το λιμένα ν. Τήνου για το λιμένα ν. Σύρου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ ''ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ'' Ν. Τήνου 25 και
-40χρονης, από το λιμένα ν. Πάρου στο λιμένα ν. Σύρου, με το  το Ε/Γ-Τ/Ρ ''ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ'' Ν. Νάξου 53.
 
*****                                                       
 
Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή Αιάντειου Σαλαμίνας .
Από τη Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας, ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική του ταφή.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL