Προκήρυξη Αρχικού κ Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2021 για συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για συμβάσεις τριετούς

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – ΠύλεςΕ1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙI της επισυναπτόμενης προκήρυξης.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL