Υπογραφή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλη Όθωνα προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι (20) περιπολικών οχημάτων για τις ανάγκες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Υπογραφή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλη Όθωνα  προκήρυξης  ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι (20) περιπολικών οχημάτων για τις ανάγκες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σε συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλεται για τονεκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μανώλης Όθωνας, υπέγραψε σήμερα την προκήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου, τακτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας από την Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προμήθεια είκοσι (20) περιπολικών οχημάτων προϋπολογισμού επτακοσίων (700.000) χιλιάδων ευρώ.

Η χρηματοδότηση του διαγωνισμού στο σύνολό της, θα πραγματοποιηθεί από την απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL