ΦΕΚ Α΄ 75 / 09-04-2012

Επισημαίνεται ότι από έναρξεως ισχύος των παρόντων παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3079/2002 "Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος" (ΦΕΚ 311 Α΄) που ρυθμίζουν τις καταστάσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως εχουν τροποποιηθει, πλήν της παραγράφου 5 του άρθρου 98 καθώς και οι διατάξεις του ίδιου νόμου που ρυθμίζουν θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβούλιων κρίσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί.(ΩΠ:121032/04-12)

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΦΕΚ Α΄75 - 09.04.2012363.3 KB

Κατηγορία:


Wildcard SSL