Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Ειδικότερα στα άρθρα 3 και 2 αυτού περιέχονται ειδικές διατάξεις που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την ανάρτηση πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.(ΩΠ:120812/04-12)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ν.4057 (ΦΕΚ 54 Α΄/14-03-2012395.45 KB

Κατηγορία:


Wildcard SSL