Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας θαλασσίων μοτοποδηλάτων

Από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίαςτου Υπολιμεναρχείου Αιγίουανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων θαλασσίων μοτοποδηλάτων ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEABEETLE, SEABIKE, SURFJET, JETSKIκλπ.), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, μεταξύ των ωρών 14:00 έως 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α.  Δημοτική ενότητα Ερινεού, από εκκλησία Λαμπιρίου (Παναγιωτοπουλέϊκο) έως εκβολές ποταμού Φοίνικα,

β. Δημοτική ενότητα Συμπολιτείας (Τ.Δ. Σελιανιτίκων) , από δημοτική οδό παραπλεύρως LONGBEACH(εξαιρούμενου ξενοδοχείου LONGBEACH) έως την γλίστρα Σελιανιτίκων,

γ.   Δημοτική ενότητα Συμπολιτείας, (Τ.Δ. Ροδοδάφνης), από δυτικό μυχό του όρμου Άκολης έως ανατολικό μυχό του όρμου  Άκολης (Μάτι),

δ.  Δημοτική ενότητα Αιγίου (Τ.Δ. Αιγίου), από το παλαιό Λιμεναρχείο έως Αλυκή Αιγίου και συγκεκριμένα το κατάστημα AQUA,

ε.  Δημοτική ενότητα Αιγίου (Τ.Δ. Διγελιωτίκων), από κτήμα Καρούμπαλου έως έμπροσθεν καταστήματος Μελτέμι,

στ. Δημοτική ενότητα Αιγίου (Τ.Δ. Τέμενης – Βαλιμιτίκων), από κάμπινγκ ΟΤΕ έως κατάστημα Κοκκότη,

ζ.  Δημοτική ενότητα Διακοπτού (Τ.Δ. Νικολεϊκων), από τα παλαιά καρτ έως ποταμό Κερυνίτη,

 η. Δημοτική ενότητα Διακοπτού (Τ.Δ. Ελαιώνα), από όρια με παραλία Ροδιάς έως Βουραϊκό ποταμό,

θ. Δημοτική ενότητα Διακοπτού (Τ.Δ. Διακοπτού), από Βουραϊκό ποταμό έως ξενοδοχείο Πανόραμα,

ι.  Δημοτική ενότητα Διακοπτού (Τ.Δ. Τράπεζας), δυτικά από βραχώδη περιοχή έως χείμαρρο Δαδοπόταμο ανατολικά,

ια. Δημοτική ενότητα Ακράτας (Τ.Δ. Πλατάνου), δυτικά από δρόμο που συνδέει την παλαιά εθνική οδό έως νεκροταφείο Πλατάνου,

ιβ. Δημοτική ενότητα Ακράτας (Τ.Δ. Ακράτας), παραλίας Συλίβαινας,

ιγ. Δημοτική ενότητα Αιγείρας (Τ.Δ. Αιγείρας), από εκβολές Θολοπόταμου έως εκβολές Κριού Ποταμού,

ιδ. Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, από λιμενίσκο Μαύρα Λιθάρια έως και τον φάρο Λυκοποριάς.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL