ΜΤΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού αποτελεί τον οργανισμό επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, με το οποίο υπάρχει μετοχική σχέση. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η αποστολή του ταμείου είναι είναι η εκμετάλλευση και επαύξηση της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης ), η παροχή στους νόμιμους δικαιούχους μερίσματος και λοιπών παροχών κοινωνικής φύσεως (πχ ΒΟΕΑ, βοήθημα πένθους, δάνεια εκτάκτων αναγκών κ.λπ)
Στεγάζεται στην Αθήνα, Γλάδστωνος 1.


Στο ΜΤΝ λειτουργούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί:
1.        Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού ΕΛΠΝ
2.        Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού ΕΛΟΑΝ
3.        Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών ( ΕΛΧΑΟΣ )
4.        Ειδικός Λογαριασμός του ν. 788/1978 ΕΛΧΑΟΙΑ

Από τους παραπάνω Ειδικούς Λογαριασμούς, ο ΕΛΟΑΝ έχει ώς σκοπό την χορήγηση εφ΄ άπαξ βοηθήματος στους νόμιμους μετόχους του που αποστρατεύονται απο το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό, είτε, σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους .

Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού  (ΕΚΟΕΜΝ) υπάγεται στην Διεύθυνση του ΜΤΝ , τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αποστολή του αποτελεί η οικονομική ενίσχυση των νόμιμων μερισματούχων ανάλογα με τον μισθολογικό βαθμό .
Αναλυτικοί πίνακες με τα μερίσματα ανα βαθμό βρίσκονται στον ιστοχώρο www.mtn.gr

Κατηγορία:


Wildcard SSL