Ανακοίνωση πινάκων σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.Ν.Α. www.yen.gr πίνακες των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.

Στο σύνολο των Α.Ε.Ν. εισάγονται συνολικά 1.161 σπουδαστές.

Υποψήφιοι της τρίτης και τέταρτης γενικής κατηγορίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων θεωρούνται ως επιλαχόντες.

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στις Α.Ε.Ν. που έχουν επιτύχει όχι αργότερα από την 15η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα.

Όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. είναι τα εξής:

α) Αστυνομική ταυτότητα και μία φωτοτυπία της

β) Τέσσερις (04) φωτογραφίες

γ)Πρωτότυπο απολυτήριο ( εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ )

Κατηγορία:


Wildcard SSL