Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού

Η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού είναι αρμόδια για την τεχνική υποστήριξη, επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιασμού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στον υποστηρικτικό του ρόλο για το σύνολο των υπηρεσιών και των επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Κτιριακών Εγκαταστάσεων
   β) Τμήμα 2ο - Προγραμματισμού, Οικονομικών και Επιστασίας
   γ) Τμήμα 3ο - Εφοδιασμού ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ
Τηλ: 
+302104191700

Wildcard SSL