Ανακοίνωση πινάκων επιτυχίας επιλαχόντων σπουδαστών τρίτης και τέταρτης γενικής κατηγορίας που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012 - 2013

Ανακοίνωση πινάκων επιτυχίας επιλαχόντων σπουδαστών τρίτης και τέταρτης γενικής κατηγορίας που  εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012 - 2013

1. Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 19η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.Ν.Α. www.yen.gr πίνακες επιτυχίας επιλαχόντων σπουδαστών τρίτης και τέταρτης γενικής κατηγορίας που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.

2. Στις σχολές τις οποίες προέκυψαν τα κενά εισάγονται συνολικά 74 επιλαχόντες σπουδαστές.

3. Από τους εν λόγω εισαγόμενους, οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα θα πρέπει μέχρι την 26η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή, να μεταβούν στις κατά τόπους τους ΥΕΑΝΕΘ προς έκδοση πιστοποιητικού Υγειονομικής καταλληλότητας και στη συνέχεια, έχοντας μαζί τους το πιο πάνω πιστοποιητικό, να παρουσιαστούν για εγγραφή στη σχολή στην οποία έχουν επιτύχει όχι αργότερα από την 30η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη.

Α.Α.

Αρ. Δελτίου

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατρός

1

ΑΣΠ/130

ΨΑΡΡΑΚΗΣ

Ιωάννης

Φραγκίσκος

2

ΑΣΠ/1776

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χαρά-Δήμητρα

Χρήστος

3

ΜΑΚ/17

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Παύλος

Γεώργιος

4

ΜΑΚ/750

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Νικολέττα

Σωτήριος

 

4. Όλοι οι υπόλοιποι επιλαχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή όχι αργότερα από την 26η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή.

5. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. είναι τα εξής:

α) Αστυνομική ταυτότητα και μία φωτοτυπία αυτής.

β) Τέσσερις (04) φωτογραφίες.

γ) Πρωτότυπο απολυτήριο ( εάν δεν έχει κατατεθεί.)

δ) Ιατρική γνωμάτευση (μόνο για τους αναφερόμενους στον παραπάνω πίνακα).

Κατηγορία:


Wildcard SSL