Ευρετήριο Παράκτιων Εγκαταστάσεων (διετίας 2017-2018)

Το Ευρετήριο Παράκτιων Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ανά Λιμενική Αρχή τις παράκτιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της καθώς και τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό σε υλικά και μέσα που διαθέτουν.

Κατηγορία:


Wildcard SSL