Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας

Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας χειρίζεται τα θέματα ασφαλούς ναυσιπλοϊας, ελέγχου ναυτικών ατυχημάτων, έρευνας και διάσωσης, ελέγχου πλοίων, παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.

Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

   1. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας

   2. Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης

   3. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας

   4. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών

   5. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων
Τηλ: 
+302104191700

Wildcard SSL