Συνάντηση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Τάσο Μητσόπουλο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Τάσο Μητσόπουλο. Τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών ήταν τα ακόλουθα:

·Η περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας καιτης Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τωνΔιεθνών Οργανισμών

·Η ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κατά την οποία το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα αποτελεί τον εθνικό συντονιστή επί θεμάτων ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών

·Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία των δύο χωρών

·Ζητήματα διεθνών νομοθετικών ρυθμίσεων, τόσο στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

·Η θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

·Η συνεργασία σε προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (πρώην Interreg)

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL