Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αλιευμάτων και αλιευτικών εργαλείων στη Νέα Μηχανιώνα

Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αλιευμάτων και αλιευτικών εργαλείων στη Νέα Μηχανιώνα

 

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και συγκεκριμένα σε ψυκτικό θάλαμο,  βρέθηκαν:

·        Ογδόντα (80) κιλά ιχθείς του είδους μαρίδα (SPICARAS MARIS),

·        τρία κιλά (03) κιλά ιχθείς του είδους παλαμίδα (SARDA SARDA),

·        τριάντα δύο (32) κιλά ιχθείς του είδους γόπα (BOOPS BOOPS),

·        τέσσερα (04) κιλά ιχθείς του είδους τσιπούρα (SPARUS AURATA),

·        δεκαέξι (16)κιλά ιχθείς του είδους πεσκανδρίτσα (LOPHIUS PISCATORIUS),

·        δυο (02) κιλά ιχθείς του είδους πέρκα (PERKA FLUVIATILLIS) και

·        οκτώ (08) κιλά  χταπόδια (OCTOPUS VULGARIS).

Τα ανωτέρω αλιεύματα συνολικού βάρους 145 κιλών, τα οποία  κατασχέθηκαν διότι δεν έφεραν σήμανση και επισήμανση  (ετικέτα) για την ενημέρωση του καταναλωτή, φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου ελεγχθούν από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για την καταλληλότητά τους.  

Επίσης, σε ανάλογους ελέγχους που πραγματοποίησανστελέχη της Λιμενικής Αρχής Ν. Μηχανιώνας στο λιμενίσκο της Ιχθυόσκαλας σε αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατες) κατά τον κατάπλου τους από αλιεία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

·        σάκος τράτας μικρού ανοίγματος ματιού μήκους περίπου δύο μέτρων, καθώς και αλίευμα συνολικού βάρους εβδομήντα (70) κιλών,

·        σάκος τράτας με ρομβοειδή μάτια μήκους περίπου 1,5 μέτρων, καθώς και αλίευμα  συνολικού βάρους 55 κιλών,

·        σάκος τράτας μικρού ανοίγματος ματιού μήκους περίπου δύο μέτρων, καθώς και αλίευμα συνολικού βάρους εξήντα έξι (66) κιλών και

·        σάκος τράτας μικρού ανοίγματος ματιού μήκους περίπου δυόμισι μέτρων, καθώς και αλίευμα συνολικού βάρους πενήντα (50) κιλών.

 

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν τέσσερις αλιευτικές παραβάσεις κατά των κυβερνητών των αλιευτικών σκαφών και κατασχέθηκαν συνολικά 241 κιλά αλιεύματα, τα οποία εκποιήθηκαν.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL