Εθελοντικός καθαρισμός των ακτών στην Άνδρο

Εθελοντικός καθαρισμός των ακτών στην Άνδρο

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμεναρχείου Άνδρου σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2013 ο καθαρισμός των ακτών του νησιού, μετά από συγκρότηση ομάδων από ενδιαφερόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε καθαρισμός των παραλιών Κορθίου, Παραπορτίου και Νημποριού από στελέχη του Λιμεναρχείου, με τη συμμετοχή σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τοπικών φορέων και συλλόγων.

Για τους εν λόγω καθαρισμούς, ο Δήμος Άνδρου με τις κατά τόπους αρμόδιες δημοτικές ενότητες, διέθεσαν τα κατάλληλα μέσα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ από το Λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενήργησε τον απαιτούμενο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, μοιράστηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.     

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας, η οποία έχει καθιερωθεί σε ετήσια βάση, είναι η περαιτέρω συνεργασία με τους φορείς της περιοχής σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των ακτών και την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.  

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα www.hcg.gr

 

 


Wildcard SSL